Nyt Læringsforum for Forløbsmodellen

Implementering af Forløbsmodellen blev igangsat i foråret 2016. Vi er gennem de sidste år nået et godt stykke af vejen med implementeringen, men der er tale om en omfattende forandringsproces – og vi er ikke i mål endnu. Derfor fortsætter vi det systematiske arbejde med at implementere Forløbsmodellen i 2019.
Som et nyt tiltag er der i 2019 etableret et Læringsforum for Forløbsmodellen med det formål at understøtte videndeling, erfaringsudveksling og læring på tværs af områder og enheder ift. at arbejde med implementering af Forløbsmodellen. Læringsforummet sammensættes af repræsentanter for hvert af de lokale Kvalitets- og læringsudvalg og vil som udgangspunkt mødes tre gange årligt.

Læs, hvordan processen med at implementere Forløbsmodellen bliver organiseret i 2019

Har du spørgsmål?
Kontakt Mette Svendsen fra Fællesstaben på mettes@aarhus.dk