Kurser: Kørestole, puder eller tryksårsforebyggende madrasser

Chris Nunan Photography

Hjælpemiddelcentret tilbyder undervisning inden for udvalgte hjælpemidler, som indgår i Aarhus Kommunes genudlånsordning.
Hjælpemiddelcentret tilbyder ½ dages undervisning til medarbejdere, som har opgaver inden for måltagning, indstilling og tilretning af manuelle kørestole og behov for viden om tryksårsforebyggende madrasser og puder. Produktområderne er valgt ud fra de ønsker og behov, som er opstået som følge af tidligere afholdt undervisning og den ændrede opgavefordeling på hjælpemiddelområdet.

I februar måned kan du komme på kursus i:

  • Tryksårsforebyggende madrasser på indkøbsaftale d. 19. februar 2019. Tilmeld dig her
  • Udvalgte puder i genudlånsordning d. 20. februar 2019 Tilmeld dig her
  • Kørestole på indkøbsaftalen d. 28. februar 2019 Tilmeld dig her

Undervisningen foregår i Undervisningscentret for Velfærdsteknologi på Sintrupvej 17-19, 8220 Brabrand.