Cura

Stor ros til alle i områderne for den skærpede opmærksomhed
Tak til alle i områderne. Vi ved, det har været et stort arbejde for jer med den skærpede opmærksomhed på borgere, der stod med status i Cura som indlagte. Det var en systemfejl i regionens patientjournalsystem og havde intet med opdateringen af Cura at gøre. Systemfejlen er rettet. Tak for hjælpen.