Kursus: Puder i genudlånsordning og tryksårsforebyggende madrasser

Hjælpemiddelcentret tilbyder undervisning inden for udvalgte hjælpemidler, som indgår i kommunens genudlånsordning. Kurserne er målrettet medarbejdere, som har opgaver inden for og behov for viden om tryksårsforebyggende madrasser og puder. Produktområderne er valgt ud fra de ønsker og behov, som er opstået som følge af tidligere afholdt undervisning og den ændrede opgavefordeling på hjælpemiddelområdet.

I marts måned kan du komme på kursus i:

Undervisningen varer en halv dag og foregår i Undervisningscentret for Velfærdsteknologi på Sintrupvej 17-19 i Brabrand.

Se en video fra undervisning i tryksårsforebyggende madrasser