Ny ferielov pr. 1. september 2020

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Med den nye ferielov bliver optjenings- og afholdelsesperioden af ferie med løn ændret, så du afvikler din ferie med løn i takt med, at du optjener retten til ferie med løn. 
Som nyansat betyder den nye ferielov, at du modsat hidtil kan afholde ferie med løn allerede fra ansættelsesstart. I dag oplever nyansatte medarbejdere, at der kan gå op til halvandet år, før de har optjent ret til løn under ferie. 

Hvad betyder den nye ferielov for dig, som er i arbejde nu?
For dig, som er i ansættelse, er de primære ændringer i den nye ferielov, at optjenings- og afholdelsesperioden af ferie med løn bliver ændret. Optjeningsperioden ændres fra at være kalenderåret (januar til december) i den nuværende ordning, til at være fra september til og med august i den nye ordning. Afholdelsesperioden ændres fra at være maj til april året efter optjeningsåret i den nuværende ordning, til at være september i optjeningsåret til og med december året efter (16 måneder).
Varslingsreglerne er de samme som i dag – mindst tre måneder for hovedferien og mindst en måned for anden ferie. Og du har fortsat krav på at holde tre ugers sammenhængende ferie i perioden fra 1. maj – 30. september (hovedferien).
I ferieåret 1. maj 2019 – 30. april 2020 medfører den nye ferielov ingen ændringer for dig. Du afvikler den ferie med løn, som du har optjent retten til i 2018. 

Overgangsordning
Inden den nye ferielov træder i kraft, bliver der indført en overgangsordning. Formålet er at sikre, at overgangen mellem den nuværende og den nye ferieordning sker så smidigt som muligt. I overgangsordningen er der en afkortet ferieperiode fra 1. maj 2020 til 31. august 2020, og så bliver en del af dine feriepenge indefrosset. 

Den 1. maj 2020 til 31. august 2020

  • Er en afkortet ferieperiode, hvor du kun kan afholde 16,67 ferietimer med løn plus eventuelt den ferie, som du har overført fra ferieåret 2019/2020. De 16,67 feriedage med løn er optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 – du optjener ret til 2,08 feriedag med løn pr. måned i et ansættelsesforhold.
  • Hvis du vil holde tre ugers sommerferie i sommeren 2020, kan du bruge 15 af dine 16,67 dages ferie på det. På en uges ferie bruger man fem feriedage. Hvis du vil holde en længere sommerferie i 2020, fx fire uger, er det en god idé at aftale med din leder, at du overfører 3,3 dages ferie pr. 1/5-2020 for at have feriedage nok til fire ugers sommerferie. Du vil også kunne supplere de 16,67 dage med de 5 ferie-fridage, som også bliver kaldt 6. ferieuge (De bliver optjent i 2019, og er disponible pr. 1/5-20)
  • Det er endnu ikke afklaret, om din feriesaldo med løn kan gå i minus, så du kan afholde mere end 16,67 feriedage + overført ferie.

Hvis du ikke har brugt al din ferie, når den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, vil de overskydende feriedage uden videre blive overført til det nye ferieår. Du risikerer altså ikke at ’brænde inde’ med for meget ferie.

Indefrosset ferie
Den ferie med løn, som du optjener retten til fra 1. september 2019 til 31. august 2020, vil blive indfrosset og udbetalt, når du når pensionsalderen. Denne indefrysning sker, fordi du efter den nuværende ferielov har optjent ferie med løn til brug i et fremtidigt ferieår, som i princippet aldrig bliver en realitet, fordi måden, vi optjener og afholder ferie på, bliver ændret med den nye ferielov. De indfrosne feriepenge kan tidligst komme til udbetaling den 1. oktober 2021. 

Fratrædelse
Hvis du fratræder din stilling efter den 1. september 2020, vil du opleve, at de feriekort du modtager, vil være meget små, fordi man nu afvikler ferie med løn samtidig med, at man optjener retten til ferie med løn. 

Status på arbejdet med implementering af den nye ferielov i Sundhed og Omsorg
Der er stadig flere spørgsmål i forhold til håndtering af de nye ferielovsregler, der endnu ikke er svar på. Og den løntekniske del er ikke på plads. 

Undervisning
I første halvår 2020 inviterer HR ledere, ressourcekoordinatorer og vagtplanlæggere på kursus i den nye ferielov, så alle står rustet til at håndtere de nye ferieregler.

Har du spørgsmål?
Kontakt HR-konsulent Birgitte Lundgård Knudsen på telefon 41 85 52 65 eller bknu@aarhus.dk