Finn og forebyggelseskonsulenten

Læs den hjertevarme beretning om Finns møde med forebyggelseskonsulenten Hanne nedenfor. Det er ikke alle, der som Finn, sætter kryds det rigtige sted i et skema. Som leder er det vigtigt, at dine medarbejdere har øje for borgere som Finn og ved, at I kan tage kontakt til jeres lokale forebyggelseskonsulent for at få sparring på handlemulighederne:

Nord: Anne Grethe Jakobsen på telefon 21 70 32 22 eller mail agja@aarhus.dk
Midt: Anne Dorthe B. Prisak på telefon 41 85 52 52 eller mail adbp@aarhus.dk
Marselisborg: Ella Aalling på telefon 20 14 25 92 eller mail eaa@aarhus.dk
Syd: Gitte Sand på telefon 51 18 06 20 eller mail gsa@aarhus.dk
Viby-Højbjerg: Hanne Petersen på telefon 29 20 98 12 eller mail hanp@aarhus.dk
Vest: Ida M. Hovgaard på telefon 21 99 69 41 eller mail ih@aarhus.dk
Christiansbjerg: Lina Engen på telefon 87 13 31 63 eller mail lin@aarhus.dk 

Da Finn møder Hanne – En beretning om de mange små skridt forebyggelseskonsulenten ofte tager

Fra små skridt til mange mil
En dag i efteråret 2017 deltager Finn i Sundhed og Omsorgs brugerundersøgelse. Han sætter kryds ved, at han gerne vil kontaktes af en forebyggelseskonsulent, så de kan få en snak om sundhed og trivsel. Derfor kommer Hanne på besøg hos Finn en torsdag i november.

67-årige Finn sidder i stuen. Han er modløs, trist og føler sig låst fast i sit liv. Der har i mange år været perioder med for meget alkohol. Finn blev skilt for 30 år siden, han har mistet kontakt til børn og børnebørn, og der er stort set ingen venner tilbage. Livet foregår i lejligheden uden megen kontakt til verden udenfor. Angst, alkohol, smerter i benene som gør det svært at gå, følelse af håbløshed og kaos er de ord, Hanne hører Finn bruge om sin hverdag. Men hun hører også det underliggende, nemlig at Finn har sat kryds ved ønsket om hjælp og forandring.

Finn beder Hanne om at støtte sig til at finde vejen ud af sit kaos. Sammen får de sat ord på de ting, der fylder i Finns liv, og får talt om, hvad han gerne vil tage fat på først. De kontakter Finns læge, som ikke kender Finn og den situation, han er i. Finn kommer i behandling for depression. Smerterne i benene viser sig at være nervesmerter og Finn får smertestillende medicin. Hanne får Finn henvist til en psykolog i Center for Livskvalitet, som er Sundhed og Omsorgs psykologtilbud til ældre. Sammen med hende får han bearbejdet sit liv, den sociale arv og de følger der har været.

Modet og troen er vendt tilbage
Hanne besøger Finn igen en måned senere. De taler om det at komme udendørs, hvad det vil betyde for Finn, både i forhold til at kunne bevæge sig og i forhold til at bryde isolationen. Finn har fået modet og troen på, at hans liv kan blive bedre. Han siger ja tak til genoptræning og til en rollator, så han kan komme ud og mærke luften, se at verden går sin gang og måske endda tale med andre mennesker.

Ved det tredje møde mellem Finn og Hanne har de aftalt at mødes i lokalcenterets café. Finn vil gerne se træningscenteret og høre om, hvornår og hvordan han kan bruge det. De taler om Finns liv, og hvad der tidligere har givet ham glæde. Finn genkalder sig glæden ved at være kreativ, og da han hører om tilbuddene i KlostergadeCentret, beslutter han sig for at prøve det af.

Bange for at falde i
Seks måneder efter første besøg, mødes Hanne og Finn mødes i cafeen på lokalcenteret. Finn fortæller, at han træner på lokalcenteret to gange om ugen og går til IT og kreativt værksted i KlosterCafeen. Han har besluttet sig for hver dag at komme ud af lejligheden og gå en tur i området, hvor han bor. Ensomheden nager stadig i ham, men han håber at KlosterCafeen kan være det sted, hvor et nyt netværk langsomt kan blive skabt. En anden bekymring for Finn er alkoholen. Han er bange for at falde i, når trangen igen dukker op. Og han er bange for, at han derved mister alt det, han nu har arbejdet på at opnå. Hanne aftaler med Finn, at næste gang de mødes, skal de tale om, hvilke muligheder Finn har for at bremse op når trangen til alkohol titter frem.

En person med mod på livet
Hvor er Finn i dag, – cirka 1 år siden han satte det kryds som førte til et møde med forebyggelseskonsulenten. Der er kontakt til sønnen og to børnebørn, hvilket Finn er yderst taknemmelig for. Der stadig ikke kontakt til døtrene, og Finn tror heller ikke på, at det lykkedes. Efter aftale med lægen er han ikke i alkoholbehandling. Finn har besluttet sig for, at han IKKE VIL tilbage til det gamle liv, og det holder han fast i. Det har haft den betydning at ”vennekredsen på bænken” er væk. Hanne har talt med Finn om at opbygge et nyt netværk. Sammen har de kontaktet Den Sociale Vicevært i boligforeningen. Viceværten og Finn vil skabe muligheder for fællesskaber i nærmiljøet og har som det første startet en kaffe/hyggeklub med Finn som primus motor.
Hanne og Finn har nu afsluttet deres samtaler. Finn ved, at han kan kontakte Hanne og at han altid er velkommen, hvis der bliver brug for det. I det år, der er gået siden Finn sagde ja til et forebyggende hjemmebesøg, har hans liv flyttet sig flere mil. Den mand Hanne mødte havde mistet livsgnisten og var i en nedadgående spiral. Han har med den rigtige støtte formået at flytte sig til i dag at være en person med mod på livet, mod på at starte nyt og være noget for andre.

Har du spørgsmål?
Kontakt klyngekonsulent Dorte Grosen på dog@aarhus.dk eller telefon 40 28 67 89

På AarhusIntra kan du læse mere om forebyggelseskonsulenter og klyngen for forebyggende hjemmebesøg