Lovpligtig uddannelse af medarbejdere som arbejder med personoplysninger

Senest d. 15. marts modtager alle medarbejdere i områderne, herunder ledere, sikkerhedsansvarlige, it-konsulenter, myndighedsfunktioner og administrative medarbejdere en mail med et link til e-læringskurset: Persondata i praksis. Kurset varer 20 minutter, men kan fx splittes op i 4x 5 minutter. Indholdet er nøje tilpasset praksis.

Som leder skal du vide, at:

  • det er dit ansvar at sikre, at dine medarbejdere gennemfører e-læringskurset inden d. 1. april