Tilbud om opfølgende trivselsmåling

Chefteamet har besluttet at tilbyde alle ledere en opfølgende trivselsmåling i maj 2019.

Thune Korsager forklarer: ”Vi ved erfaringsmæssigt, at en opfølgende trivselsmåling kan være et fremragende dialogredskab mellem ledere og medarbejdere. Den opfølgende trivselsmåling kan bruges til at midtvejsevaluere og eventuelt justere de nuværende trivselsindsatser frem mod den planlagte måling i efteråret 2019.”

HMU opfordrer desuden til:

  • At nye ledere/nye teams deltager i dem opfølgende trivselsmåling
  • At teams med større personaleændringer deltager i den opfølgende trivselsmåling
  • At LMU’erne bliver inddraget i processen lokalt

Den opfølgende trivselsmåling består af 22 spørgsmål i alt; 16 Social Kapital-spørgsmål og 6 af vores egne strategiske spørgsmål. 

Ønsker du en opfølgende trivselsmåling, skal du som leder skrive til Rikke Stephensen fra HR – Arbejdsmiljø & Sygefravær på rste@aarhus.dk inden 29. marts.