Ugens inspirationshistorie: Prøvehandling på Plejehjemmet Fuglebakken har fordoblet antallet af borgere på dosispakket medicin

På Plejehjemmet Fuglebakken bor der til dagligt 24 borgere. I oktober 2018 var der 8 borgere på Fuglebakken, der fik dosispakket deres medicin. Efter en prøvehandling er tallet oppe på 20.

Dosispakket medicin er en fordel for borgere i stabile forløb, fordi det på den lange bane er billigere for borgeren, og risikoen for fejl reduceres. Når borgere får dosispakket medicin fra apoteket, frigør det ressourcer blandt personalet, som i stedet kan bruge tiden på de borgere, der har allermest brug for det – og på forebyggelse.

Prøvehandlingen – ”vi rykker sammen og ser på arbejdsgange” har blandt andet betydet, at alle borgernes medicindispenseringsydelser er blevet revurderet, og mål og plan for ydelsen er beskrevet i handlingsanvisninger.

Der har været afholdt to samarbejdsmøder: første samarbejdsmøde var mellem Fuglebakken og Stjerneapoteket, og andet samarbejdsmøde var mellem Fuglebakken, Stjerneapoteket og plejehjemslæge Bjarne Lauritsen – ved begge møder er der arbejdet på en fælles arbejdsgangsbeskrivelse af, hvordan parterne håndterer dosispakket medicin.
Det øgede kendskab til hinandens arbejdsgange og udfordringer gjorde, at gruppen fik øje på nogle muligheder omkring dosispakket medicin. Fx er det ofte nødvendigt at pausere borgerens dosispakkede medicin, når der bliver ændret i den, hvilket giver en masse unødvendigt administrativt arbejde hos alle partere. I de kommende måneder vil arbejdsgruppen derfor afprøve, om en ompakning af den dosispakkede medicin kan være en løsning, så vi fastholder borger på dosispakket medicin, og derved undgår en masse unødvendigt administrativt arbejde hos alle partere.

På næste møde i april måned besøger vi Stjerneapoteket.

Kommentarer fra aktørerne i prøvehandlingen på Plejehjemmet Fuglebakken
Sygeplejerske Mette Albrechtsen fra Plejehjemmet Fuglebakken beskriver prøvehandlingen med følgende ord:

”Jeg vil sige, at det har været en rigtig spændende proces, hvor der i løbet af processen er blevet skabt et overblik over forløbet fra ordination til modtagelse af medicin, så det er blevet muligt at planlægge tidspunkt for blodprøvekontrol og andre undersøgelser i forhold til tidspunkt for dosering af dosisdispenseret medicin. At vi har fået flere over på dosisdispenseret medicin og har færre sidedoseringer har – udover at øge borgersikkerheden – også frigjort tid til borgernære aktiviteter og udvikling af sygeplejen”.

Forstander på Plejehjemmet Fuglebakken Anette Sindberg sætter følgende ord på prøvehandlingen:

”Som plejehjem havde vi lidt forbehold i forhold til den dosispakkede medicin ved akutte ændringer samt ændringer generelt. Vi havde måske en opfattelse af, at det var besværligt og risikofyldt. Men når vi kiggede nærmere på beboernes medicin, var det jo i grunden sjældent, der var ændringer. Vi lod os overbevise, og er nu i gang med et spændende forløb. Den dosispakkede medicin fungerer godt i de stabile forløb, og er nu godt på vej i de ustabile også. Vi har et tæt samarbejde med de involverede samarbejdspartnere, hvilket det absolut kræver for at kunne fungere. En tydelig forventningsafstemning alle parter imellem (plejehjem, klyngekonsulent, apotek samt plejehjemslæge) har været guld værd. Opstartsmødet gav en forståelse for hinandens praksis og en lyst til at samarbejde på tværs. Når vi har medicinforglemmelser, er det primært den sidedoserede medicin, der bliver glemt. Det undgår vi, når stort set alt medicin er på vej i dosispakker. Vi har høje forventninger.”

Plejehjemslæge Bjarne Lauritsen har følgende kommentar:

“Jeg har været fast plejehjemslæge ved Lokalcenter Fuglebakken siden 1. oktober 2017. Jeg har i mange år ordineret dosispakninger til borgere i stabil medicinsk behandling, så jeg har været indstillet på at frigøre hjemmesygeplejersker fra rutinearbejdet med at dosere medicin. At antallet af beboere i dosispakninger er steget fra 8 til 19 siden 1. oktober skyldes dels, at jeg har overtaget 18 nye beboere, siden jeg blev fast tilknyttet læge, dels at jeg har fået præsenteret det som et meget stort ønske/krav at få alle i dosispakning.
Det er en ret tidsrøvende proces at få startet en dosisdispensering, især hvor hjemmeplejen i forvejen doserer medicin, og det har været svært at undgå en række små fejl, der så har medført yderligere tidsrøvende kontakter til apotek og Lokalcenter.
Jeg deltager i dette arbejde, fordi jeg dermed håber at kunne medvirke til at få gjort arbejdsgangene smidigere. Jeg har også vurderet, at med den sparsomme sygeplejedækning der er, var der vigtigere opgaver for sygeplejerskerne end medicindosering. Det er ekstra besværligt, hvis ændringerne i dosispakning ikke kan vente de typiske 2 uger, det tager, før en ny rulle kan laves. Det er derfor vigtigt, at der fremover bliver mulighed for akut ordineret ompakning. Ved opgørelse af ”mine” 19 beboere på lokalcenteret, som er i dosispakning, er der i alt ændret i dosispakningerne 50 gange det sidste år, og intervallet mellem ændringerne for den enkelt beboer har typisk været fra 1,5 til 3 måneder.” 

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, vil du gerne se arbejdsgangsbeskrivelsen eller noget helt tredje, er du velkommen til at kontakte Helle R. Jensen fra klyngen for Borgernær sygepleje på hejen@aarhus.dk.

Læs mere om klyngen for Borgernær sygepleje på AarhusIntra