Vi skal rydde op, forenkle og finde mere tid til borgerne

Choice between complicated and simple. Right and wrong strategy concept.

Tal fra Trivselsmålingen 2018 viser, at 54 procent af medarbejdere og ledere i Sundhed og Omsorg oplever uhensigtsmæssige arbejdsgange i arbejdet, og 39 procent oplever, at de laver unødvendige opgaver.

MSO Forenkler er et program for Sundhed og Omsorgs afbureaukratiseringsindsats. Med programmet ønsker Chefteamet at få ryddet op i, hvad der må vise sig af overflødige arbejdsgange og unødvendige opgaver, så vi kan frigive ressourcer til at være sammen med borgerne. Flere projekter eller indsatser arbejder allerede med at forenkle. For eksempel i forbindelse med implementering af Cura, eller når vi indfører flere automatiserede arbejdsgange (RPA).

For at komme helt til bunds i MSO’s ”bøvl”, beder vi også jer ansatte og borgerne om at hjælpe os med at finde det. Næste skridt er derfor en undersøgelse blandt borgere, som designer Mette Mikkelsen gennemfører i marts og april. Med hjælp fra ledere og forstandere vil Mette Mikkelsen kontakte knap 20 borgere, for at undersøge hvordan borgere og pårørende oplever, at samarbejdet kan blive enklere for dem.

Som leder eller forstander bedes du kontakte projektleder, hvis du har en borger i tankerne, som kan byde ind med forslag til forenkling. Mette Mikkelsen vil derefter lave en aftale med udvalgte borgere, og alle input bliver brugt anonymt.

Samtidig vil LMU-repræsentanterne spørge ud i MSO, efter hvor vi kan finde de overflødige opgaver og uhensigtsmæssige arbejdsgange, som det har vist sig, at vi er så mange i MSO, der oplever.
Overvej om du oplever uhensigtsmæssige arbejdsgange eller overflødige arbejdsopgaver i din hverdag og fortæl om dem, når du bliver kontaktet af din LMU-repræsentant i løbet af marts/april.

Kontakt: Projektleder Nanna Sofie Lilhav