Nu er der snart valg: Hvad betyder det for os?

Som de fleste sikkert er klar over, så befinder vi os i et dobbelt valgår med valg til både Folketinget og Europa-Parlamentet. Det betyder, at politikere og andre interessenter så småt begynder at interessere sig mere for, hvad vi laver. Men hvad betyder det for din hverdag?

I Sundhed og Omsorg er vi drevet af ledetrådene, og vi er en Kærlig Kommune. Det betyder, at vi har en åben organisation, hvor vi byder alle interesserede velkommen. Hvis borgere eller kandidater til valgene spørger, om de kan få et indblik i medarbejdernes og de ældres hverdag ved at komme på besøg eller i praktik, er de naturligvis velkomne. I vurderer, om I har tid, og at det ikke går ud over kerneopgaven.Vi har en fælles opgave med at sikre information om og interesse for valgene. Fx er rådene på plejehjem og lokalcentre meget velkomne til at invitere de politikere, som rådene ønsker, til debatter på lokalcentrene. I kan også lokalt beslutte, om I vil have en hylde eller lignende, hvor partierne kan lægge valgmateriale. 

Sundhed og Omsorg bidrager, som vi plejer, til den praktiske afholdelse af valget. Vi stiller fx med valgtekniske ledere og medarbejdere til valget, fintællere, og vi henter brevstemmer i borgernes eget hjem og på plejehjem.

Som leder har du et ansvar for:

  • At fremme udvikling og nytænkning i organisationen ved at skabe åbenhed og ved at fremme en debatkultur, hvor dine medarbejdere i særklasse har frihed og plads til at ytre sig. Det gælder også, når der er valg.

Vi håber, at du og dine medarbejdere deltager aktivt i samfundsdebatten på alle områder – også vores eget. Er du i tvivl om noget, eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Ledelsessekretariatet. 

Kærlig hilsen og godt valg
Hosea Dutschke