Forløbsmodellen: Ændret arbejdsgang for samarbejde mellem lokalområder og tværgående enheder

1. april 2019 træder tre reviderede arbejdsgange i kraft, der beskriver rollefordeling og samarbejde i borgerforløb. Det involverer lokalområderne og de tværgående enheder.1. april 2019 træder tre reviderede arbejdsgange i kraft, der beskriver rollefordeling og samarbejde i borgerforløb. Det involverer lokalområderne og de tværgående enheder.

Det er når borgeren:

  • Modtager indsatser fra et lokalområde og Ortopædisk Genoptræningscenter eller Folkesundhed på samme tid
  • Modtager indsatser fra et lokalområde og Neurocentret på samme tid
  • Er på midlertidigt døgnophold på Vikærgården eller DCA (RED).

Som leder skal du understøtte, at de ændrede arbejdsgange kan træde i kraft 1. april.

Du finder de reviderede arbejdsgangsbeskrivelser her – se under ”Udvalgte enheder”.

Læs om rollefordelingen mellem lokalområderne og de tværgående enheder, som fremgår af de reviderede arbejdsgange.