Værktøjer til implementering af Forløbsmodellen

På AarhusIntra findes nu en række værktøjer, du kan anvende som forstander, leder og konsulent i forbindelse med implementering af Forløbsmodellen.
Værktøjerne er udviklet, afprøvet og anvendt i praksis af Forløbskonsulenterne, der i 2018 arbejdede med understøttelse af lederne og forstandere i MSO i forhold til implementeringen af Forløbsmodellen.
Værktøjerne kan anvendes af større eller mindre grupper af medarbejdere fx til et teammøde eller lignende, til at skabe dialog, erfaringsudveksling og læring om Forløbsmodellens systematik, roller og arbejdsgange. Derudover kan værktøjerne være med til at øge kendskabet blandt medarbejdere om den enkeltes opgaver i et borgerforløb, og dermed også være med til at styrke det tværfaglige fokus omkring forløbene.

Der ligger også et oplæg, som du kan bruge, når du introducerer Forløbsmodellen for nye medarbejdere eller ved behov for at genbesøge de grundlæggende elementer i Forløbsmodellen.

Du finder værktøjerne på AarhusIntra