Flere fleksjob i Aarhus Kommune

Aarhus Byråd har sat som mål, at 3.000 flere aarhusianere skal i job inden udgangen af 2020. På den baggrund har alle magistratsafdelinger i Aarhus Kommune indgået en aftale om årligt at skabe 150 ekstra fleksjob via investeringsmodellen Fleks-i-job. Der ydes 50 % lønrefusion på alle lønudgifter de første 12 måneder af ansættelsen.

Formålet med investeringsmodellen Fleks-i-job er, at fleksjobvisiterede borgere med mere end 1 års ledighed vender tilbage til arbejdsmarkedet.

Dokumenter
Fleks-i-job: procesoversigt

Pjece Investeringsmodellen fleks-i-job

Jobopslag

Oversigt over koordinatorer i områderne

Har du spørgsmål?
Kontakt Anja Nørgaard, rekrutteringsmedarbejder i klyngen for ekstraordinæreansættelser på mail noanj@aarhus.dk eller telefon 41 85 67 06