Forstander: Drømmer du om et sted, hvor beboere kan sidde lunt, i læ og nyde naturen?

Plejehjemmet Lotus

Drømmer I om et sted på jeres plejehjem, hvor beboerne kan sidde lunt og i læ og nyde naturen? Så er muligheden nu for at søge midler til at etablere et orangeri, en atriumgård eller vinterhave.
Forstandere opfordres til at sende en begrundet ansøgning til metkro@aarhus.dk mærket ”Ansøgning om atriummidler”. Ansøgningsfrist er 15. maj.
Midler tildeles ud fra en helhedsvurdering af behov, løsningens herlighedsværdi og langsigtede anvendelsesperspektiv samt anlægsøkonomi sat i forhold til, hvor mange beboere som får gavn af løsningen.
Bygningsafdelingen står i perioden, hvor ansøgninger udarbejdes, til rådighed med blandt andet kvalificering af tekniske løsninger og overslag. For hjælp kontakt din områdetekniker.
Udvælgelse af de projekter, der prioriteres vil ske i samråd med chefteam og rådmand og blive meldt ud medio juni.
Bygningsafdelingen indhenter endelige tilbud og står for udførelse af projekterne, når disse er besluttet.

Baggrund
Ved budgetforlig for 2016-2019 blev bevilget midler til opførelse af atriumgårde/vinterhaver i forbindelse med plejehjemmene. Hidtil er der fra puljen givet bidrag til atriumgårde/orangerier ved Egely, Lotus, Kristiansgården og Kongsgården. De resterende midler er til udmøntning i 2019.

Atriumgårde og vinterhaver placeret i tilknytning til plejehjemmene giver flere afskærmede og overdækkede arealer, hvilket forøger den periode, hvor de ældre kan opholde sig udendørs, giver mulighed for mere aktivitet og bevægelse og fremmer dermed sundhed og trivsel for de ældre. Ældre og plejekrævende opholder sig mange timer indendørs, dels fordi de er mindre mobile, dels fordi de er mere sårbare overfor kulde og træk. Skærmede udearealer i form af vinterhaver, orangerier og atriumgårde giver mulighed for øget sol- og lyspåvirkning, hvilket har en positiv effekt på sundhed og trivsel.

Få inspiration fra de flotter atrier og orangerier på Egely, Lotus og Kristiansgården

Har du spørgsmål?
Kontakt Marianne Weberg, bygningschef, på telefon 41 85 95 00