Vi får flere praktikpladser til studerende på social- og sundhedsuddannelserne

Rekrutteringsudfordringerne på ældre- og sundhedsområdet betyder, at tilgangen til området skal øges. En ny aftale indeholder en opnormering af antallet af praktikpladser på social- og sundhedsuddannelsen fra 2020 og et fokus på at nedsætte frafaldet på social- og sundhedsuddannelserne. Derudover overtager kommunerne hele ansættelsesansvaret for social- og sundhedseleverne.
Aftalen betyder, at vi i Sundhed og Omsorg skal hæve antallet af praktikpladser for social- og sundhedshjælpere med 36% og social- og sundhedsassistenter med 28%. Aktuelt har Sundhed og Omsorg 115 praktikpladser til social- og sundhedshjælperelever og 169 praktikpladser til social- og sundhedsassistentelever årligt. Derudover overtager vi det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistenteleverne. I dag er ansvaret delt sådan, at en del af eleverne er ansat i regionerne, mens flertallet er ansat i kommunerne.

HR går nu, sammen med vores uddannelseskonsulenter, i gang med at vurdere, hvad ændringen betyder for vores uddannelsesopgave, herunder vejledning og administration.

I 2018 ansatte vi 87 social- og sundhedshjælperelever og 181 social- og sundhedsassistentelever.

Til det faste optag i 2019 har vi en god søgning til elevpladser.

Se vores elevkampagne: sosuiaarhus.dk