Sundhedsenheder og hjemmeplejen: Nye standardtider på sygeplejeydelser og overdragede sygeplejeydelser

Fra 1. april 2019 er der indført en ny fælles praksis vedrørende sygeplejeydelser og overdraget sygepleje.

I den forbindelse skal alle eksisterende sygeplejeydelser og overdragede sygeplejeydelser mellem sundhedsenhed og hjemmepleje, hvor visiteret tid afviger fra de nye standardtider, visiteres om. Det er sygeplejerskernes opgave at foretage omvisiteringen. De eksisterende ydelser skal afsluttes, og nye ydelser skal oprettes efter ny praksis.

OBS-liste på Cura-hjælpen
Til formålet er der oprettet en OBS-liste på Cura-hjælpen, hvor det er muligt at se de overdragede sygeplejeydelser, hvor den visiterede tid pr. gang afviger fra standardtiden. 
Der er på nuværende tidspunkt ikke en OBS-liste på sygeplejeydelser leveret af sundhedsenheden, hvor visiteret tid pr. gang afviger fra standardtiden. 

Deadline for at omvisitere sygeplejeydelserne i Cura er 31. august 2019.

Som leder skal du:

  • Understøtte planlægningen af, at alle sygeplejeydelser og overdragede sygeplejeydelser omvisiteres med nye standardtider.
  • Omvisiteringen skal koordineres med ressourcekoordinatorerne, da omvisiteringen af ydelser betyder ny planlægning af levering i CuraPlan. 
  • Understøtte, at der fremadrettet er øget fokus på, hvordan følger dit team op på sygeplejeydelserne, som ved overdragelse nu har en foruddefineret afslutningsdato, jævnfør Borgersikker sygepleje

Har du spørgsmål?
Søg i Loop hvis du har spørgsmål til registreringspraksis eller kontakt Cura Support, hvis du har spørgsmål til beskrivelsen af registreringspraksis på tlf. 51 57 69 31

Kontakt Økonomikonsulent Kristian Mikkelsen, hvis du har spørgsmål til den nye afregningsmodel for overdraget sygepleje på tlf. 61 77 17 55