Tillidsrepræsentant: Husk lønrefusion efter fagforeningsmøder

Tillidsrepræsentanter kan få refunderet deres løn, når de fx deltager i kurser og organisationsmøder, som er planlagt af fagforeningen.

Som leder skal du:

  • Sørge for, at dine tillidsrepræsentanter udfylder en blanket, hver gang de har haft fravær, som opfylder kriterierne for at få refunderet lønnen fra fagforeningen 

Læs mere og find vejledning og blanket til at søge om lønrefusion på AarhusIntra