Sådan henviser du til Rehabiliteringshøjskolen

Fra 15. maj skal medarbejdere bruge Cura for at henvise borgere til Rehabiliteringshøjskolen. Herefter vurderer fagpersoner på Vikærgården, om borgeren er i målgruppen for at få et ophold. 

Som leder skal du:

  • Sikre dig, at relevante medarbejdere kender Rehabiliteringshøjskolen og ved, hvordan de bruger Cura til at henvise borgere til ophold.

Rehabiliteringshøjskolen er et tilbud til borgere, som får pleje og/eller praktisk hjælp, og som ved en intensiv indsats over en periode på 2-5 uger kan blive helt eller delvis selvhjulpen. Det overordnede formål med højskolen er, at flere borgere skal kunne klare sig uden hjælp fra hjemmeplejen. Borgeren skal være motiveret for og ønske at deltage i fællesskabet, sociale aktiviteter, træning/bevægelse og praktiske gøremål. Det er det Udgående og rehabiliterende team, som henviser til Rehabiliteringshøjskolen. Rehabiliteringshøjskolen, der har 16 lejligheder, ligger på Lindenborgvej lige ved siden af Vikærgården.

Se video om Rehabiliteringshøjskolen

Du finder den nye procedure for henvisning på AarhusIntra