Borgere med demens og pårørende får mere støtte

Som en del af den styrkede borgernære indsats til demensramte og deres pårørende i Aarhus, besluttede chefteamet i februar 2019 at godkende oplægget fra Demensklyngen til en ny organisering på demensområdet. Beslutningen medfører en opnormering af fagpersonale på demensområdet med 5 nye kolleger, så vi i endnu højere grad kan tilbyde demensramte borgere og deres pårørende gode, velstrukturerede forløb og rette hjælp til rette tid af rette medarbejder.

Demensteam Aarhus pr. 1. juni 2019
De nuværende demensnøglepersoner i vores 7 områder har sagt ja til at overgå til en stilling som demenskoordinator med lokal ledelsesforankring, men under faglig ledelse af Demensteamet.
Hele gruppen af demenskoordinatorer er pr. 1. juni 2019 styrket med i alt 5 nye kolleger; 2 demenskoordinatorer til tværgående enheder – Akuttilbud og Rehabilitering og DemensCentrum Aarhus samt yderligere 3 demenskoordinatorer med en tværgående opgaveportefølje.

Demenskoordinatorer med lokale opgaveportefølje
Nord – Bente Braad Klausen
Midt – Anette Bech-Nielsen
Vest – Ellen Finlov
Syd – Lone Østergaard Kristensen
Christiansbjerg – Susanne Stampe Rasmussen
Viby-Højbjerg – Karen Hovgaard
Marselisborg – Her skal ansættes en ny
DemensCentrum – Vibeke Johnsen Damgaard
Akuttilbud og Rehabilitering – Hella Schiødt

Demenskoordinatorer med tværgående opgaveportefølje
Helene Holst Hansen
Dorte Bundgaard Larsen
Laura Primdahl Jensen
Maja Louise Winther
Mathilde Mohrsen
Agnete Andreasen

Demenskoordinatorerne med tværgående opgaver  er udkørende kolleger, som kan understøtte i særligt komplicerede forløb, fx ved magtanvendelse eller et plejehjem, som i en periode vil booste pårørendeindsatsen eller kompetenceudviklingen blandt medarbejderne etc.

Louise Bech Nielsen er koordinerende klyngekonsulent for Demensklyngen på halv tid. Tina Grove er demensfaglig leder.

Se den nye stillingsbeskrivelse for demenskoordinatorer på AarhusIntra

Hvad sker der nu?
Nu går arbejdet i gang med at samle teamet og i fællesskab udvikle de allerede gode arbejdsgange i Sundhed og Omsorg, som skal sikre demensramte borgere og deres pårørende gode, velstrukturerede forløb.

Det nye Demensteam Aarhus vil sammen definere, hvordan det håndterer borgernes overgange i en lang periode, indtil de nye måder at håndtere borgernes forløb på er på plads senere på året.

Læs mere om de 32 indsatsområder i Aarhus Kommunes demensplan

Min demensguide
Er en guide til borgere, som har fået en demensdiagnose og til deres pårørende. I guiden får borgerne og pårørende svar på forskellige spørgsmål, som typisk kan opstå i forbindelse med en demenssygdom, herunder hvordan Aarhus Kommune kan hjælpe.

Min demensguide er tilbudt til alle borgere i Aarhus Kommune, som har fået en demensdiagnose efter 28. januar 2019. Guiden udleveres enten af Demensklinikken på Aarhus Universitetshospital eller af demenskoordinatorer i Sundhed og Omsorg. Projektleder Pia Frimand Odgaard er i gang med en større tur rundt i Sundhed og Omsorg for at introducere guiden til relevante medarbejdere. I områderne er det demenskoordinatorerne, der informerer om mappen i hjemmeplejegrupper samt sundhedsenheder. Dagcentre, specielle enheder, konsulenter, Linjen, visitationen, hjernekoordinatorer mm. bliver tilbudt introduktion af projektleder.

Dokument: Demensguiden (hvem skal vide hvad)

Læs mere om Min Demensguide på DemensCentrum Aarhus’ hjemmeside