Cura: Spørgeskema til at identificere palliative behov

Klyngen for lindrende pleje og behandling er netop nu i gang med revision af den sundhedsfaglige retningslinje for anvendelsen af EORTC i Sundhed og Omsorg.
EORTC QLQ-C15-PAL (European Organization for Research and Treatment of Cancer – Quality of Life Questionaire – C15-PAL) er et valideret vurderingsredskab til tidlig opsporing af palliative behov hos borgere/patienter med kræft.

EORTC anvendes i dag også til andre målgrupper med livstruende sygdomme. EORTC er et spørgeskema med 15 spørgsmål til borgeren om borgerens oplevelse af palliative problemer og symptomer. Skemaet kan bruges både i tidlig palliativ, sen palliativ og terminal fase. Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af EORTC ved diagnosetidspunkt, ved ændringer i funktionsevne samt ved andre ændringer i den sociale situation fx indflytning på plejehjem eller syg ægtefælle.

Har du spørgsmål?
Kontakt Line Riis-Djernæs, kvalitetsudvikler i Klyngen for lindrende pleje og behandling på telefon 41 85 93 79 eller liri@aarhus.dk