Vi er sammen med borgerne og spørger: Hvad er vigtigt for dig?

Chefteamet opfordrer til, at vi i Sundhed og Omsorg stiller spørgsmålet: Hvad er vigtigt for dig? Et simpelt spørgsmål, der kan åbne for dialog om, hvad der giver borgere værdi og betydning i deres hverdag i samarbejdet med os.
6. juni er Hvad er vigtigt for dig?-dag på tværs af hele sundhedsvæsenet. Hvad er vigtigt for dig?-dagen er en tilbagevendende begivenhed, som sætter fokus på inddragelse af borgere og værdi for borgerne i mere end 30 lande.

I år vil vi gerne, at hele Sundhed og Omsorg markerer dagen som en måde at arbejde aktivt med vores strategi og være sammen med borgerne om at skabe god omsorg.

Det er ikke nyt, at vi i Sundhed og Omsorg arbejder med udgangspunkt i borgerens behov og værdier – men Hvad er vigtigt for dig?-dagen er en anledning til at sætte ekstra fokus på ledetråden Vi er sammen med borgerne og prøve et nyt værktøj.

Områderne beslutter selv, hvordan I markerer dagen. I kan læse mere og finde inspiration til aktiviteter på vigtigtfordig.dk hvor I også kan tilmelde jer.

Materialepakke
Hvert områdes kvalitetsudvikler får tilsendt nærmere info og en materialepakke.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Ane Blom fra Kvalitet og Borgersikkerhed på anebl@aarhus.dk eller telefon 41 85 84 42

Læs, hvad demenschef Elisabeth Flindt siger om kampagnen sidste år

Hvad har I fået ud af at være med?
Når vi stiller spørgsmålet ’Hvad er vigtigt for dig?’ kommer der ofte nogle uventede svar. Her er nogle eksempler på, hvad vores borgere svarede:

  • At der er forskel på hverdag og fest
  • At dem, der hjælper mig, er lige høje (i forhold til forflytninger)
  • At ’den og den person’ er på arbejde
  • At jeg ved, hvornår maden bliver serveret
  • At komme hjem hurtigst muligt, så jeg kan komme hjem og drikke

Sommetider er det små ændringer i vores arbejdsgange, der skal til for at imødekomme borgerens ønsker. Dagen skaber opmærksom omkring de specifikke tiltag og ændringer, vi kan iværksætte for at skabe større patienttilfredshed.

Hvorfor vil du anbefale, at flere fra Sundhed og Omsorg deltager?
Personalet på DemensCentrum er vant til at spørge til mål og ønsker jævnfør Forløbsmodellen, men vi når et dybere lag, når det ikke kun er samarbejdselementet, der spørges til – for eksempel hvor langt borgeren har et mål om at kunne gå. Spørgsmålet giver anledning til at plukke de lavthængende frugter, og kaste lys på det, der virkelig har betydning for vores borgere.