Fokus 19: Ledere får større økonomisk råderum

For at øge ældre borgeres tilfredshed med hjemmeplejen har chefteamet besluttet at styrke ledelsen i hjemmeplejen gennem en række tiltag.
Senest er det besluttet, at lederne fra regnskab 2019 og frem får råderet over 25 procent af regnskabets overskud eller underskud – ligesom også forstanderne har det.

Højere tilfredshed i hjemmeplejen er et af de fem prioriterede temaer i Fokus 19.

Læs mere om råderet over overskud og underskud i hjemmeplejen