Indkøbsaftale på sygeplejeartikler er forsinket

I forbindelse med igangværende udbud af delaftale 1 om sårbehandlingsprodukter, sygeplejeartikler og behandlerstrømper er der i den lovpligtige standstill-periode kommet indsigelser, som automatisk har en opsættende virkning på udbudsprocessen. Det betyder, at der p.t. ikke kan indgås en aftale. Der er iværksat en proces, som gerne skal muliggøre, at en ny aftale kan træde i kraft efter sommerferien.

Alle planlagte aktiviteter i maj måned vedrørende implementering af de nye produkter er af den grund blevet aflyst. Der bliver planlagt nye implementeringsmøder, når vi har en ny indkøbsaftale.

Har du spørgsmål?
Kontakt Agnes Søgaard i Administrativ Service på agso@aarhus.dk