Bliv certificeret mentor

Sundhed og Omsorg har sammen med SOSU Østjylland sammensat en mentoruddannelse, hvor teori, praksis og deltagerens egne erfaringer og ressourcer bringes i spil. Forløbet er opbygget, så man får en grundlæggende viden og en platform at arbejde ud fra kombineret med perioder med aktionslæring. Indholdet i mentoruddannelsen er blandt andet konflikthåndtering, buddy-ordning og forståelse af arbejdet og rollen som mentor.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, som arbejder med ekstraordinære ansættelser, integrationsgrunduddannelse, fritidsjobs og andre former for vejledning. Eller som har et ønske om at arbejde med områderne.

Hvad er en mentor?
Mentorer er ofte personer med erfaring og en personlighed, der gør dem til gode rollemodeller og støtter for personer, som har brug for det.

Tid, sted og pris
Uddannelsen varer 5 dage med start 19. august 2019 og sidste dag 30. september. Deltagerbetaling finansieres af fælles midler. Virksomheder kan søge VEU- og befordringsgodtgørelse til medarbejdere i AMU-målgruppen.

Som leder kan du:

  • Gå i dialog med medarbejdere, som er mulige mentorkandidater. 

Læs PDF med mere information

Tilmelding
Sara Holst på  sagho@aarhus.dk eller  41 87 33 34 eller Jacob Kiilerich-Laursen på jackl@aarhus.dk eller telefon 41 86 09 09