Risiko for doseringsfejl ved ordination af Xarelto Startpakke

Som leder og medarbejder skal du være opmærksom på, at det blodfortyndende lægemiddel, Xarelto, skal håndteres som risikomedicin, og du skal følge Instruks for medicindispensering og dosisdispenseret medicin.

Xarelto startpakke indeholder flere styrker tabletter i samme pakning, og du skal derfor ved dispensering være ekstra opmærksom på tabletternes forskellige styrker. Hvis en borger får ordineret Xarelto Startpakke, skal du oprette ordinationen som to manuelle ordinationer, der ligger i forlængelse af hinanden.

Når borgeren overgår til fast dosis, kan ordinationen trækkes fra Fælles Medicinkort. Du kan læse nærmere om problemstillingen, og hvad Styrelsen for Patientsikkerhed har igangsat for at forebygge doseringsfejl ved Xarelto Startpakke her:

Orienteringsbrev fra Styrelsen for Patientsikkerhed om Xarelto Startpakke

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til Digitalisering på digitalisering@mso.aarhus.dk eller Kvalitet og Borgersikkerhed på Borgersikkerhed@aarhus.dk