Borgeropkald direkte til Sundhed og Omsorgslinjen

Borgernes telefoniske henvendelser til hjemmeplejens hovednumre bliver flyttet til Linjen i SOL mellem 12.00 og 15.00. Vi starter med at flytte opkaldene i Område Midt og Område Christiansbjerg inden sommerferien. Efter sommerferien vil opkald til de øvrige områder også blive flyttet til Linjen.

Som leder skal du:

  • Vide, at projektgruppen kontakter jer forud for flytningen af opkald i jeres område, og aftaler en tidsplan med jer. Og sørge for at relevante medarbejdere er orienteret om ovenstående.

Læs nyheden “Én Indgang gør det mere enkelt” på AarhusIntra

Har du spørgsmål?
For spørgsmål kontakt projektleder Torben Jensen torben@acconoor.dk