Cura: Nye arbejdsgange for indhentning af samtykke

Fra mandag 27. maj ændrer vi arbejdsgangene i Cura for at registrere borgers samtykke.
Observationen ”Samtykke til behandling”, som vi bruger i dag, bliver lukket. Herefter gælder der en ny sundhedsfaglig instruks og nye arbejdsgange for borgers samtykke til behandling og til, at vi må indhente, behandle og videregive informationer i forbindelse med behandling.

Et samtykke, som er oprettet i den gamle observation i Cura vil fortsat være synlig efter 27. maj, indtil der bliver sat en slutdato på. Ved næste borgerkonference eller næste gang der er ændringer i et samtykke, som er oprettet i den gamle observation, skal samtykket afsluttes og oprettes igen efter de nye arbejdsgange.

I Loop ligger der vejledninger til de nye arbejdsgange som Cura-teamet har udarbejdet sammen med den tværfaglige dokumentationsgruppe. Til arbejdsgangene er der tilknyttet en sundhedsfaglig instruks, der er godkendt ved Styrelsen for Patientsikkerhed og i den sundhedsfaglige styregruppe.

Vejledningerne i Loop kan du finde her:

Vejledning til arbejdsgange: https://loop.sundhedogomsorg.dk/samtykke

Sundhedsfaglig instruks: https://loop.sundhedogomsorg.dk/indhentning-af-samtykke-til-behandling-i-mso