Sådan støtter du gravide medarbejdere

I Sundhed og Omsorg ønsker vi, at langt de fleste gravide medarbejdere kan gå på arbejde, indtil de kan gå på barsel. Derfor kan gravide medarbejdere få særlig vejledning hos Aarhus Jordemoderpraksis.

Prognoser viser, at der i årene fremover bliver flere gravide.

HR – Arbejdsmiljø og Sygefravær kan oplyse om

  • At vores jordemoderordning er justeret fra 1. maj 2019. Gravide medarbejdere kan fortsat få vejledning af vores kontaktjordemoder ved Aarhus Jordemoderpraksis på Aarhus Universitetshospital
  • Fra cirka 1. juni 2019 kan gravide medarbejdere få adgang til vores kontaktjordemoder via app’en EMENTO. Der er også anden relevant information i app’en.

Som leder skal du:

  • Gennemføre de obligatoriske risikostyringssamtaler, der fører til en konkret jobplan og arbejdsfastholdelse under graviditeten
  • Orientere dig om skemaet til risikostyringssamtale, jobplan og gode råd ved graviditetsgener, som ligger på intranettet
  • Involvere arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant og team for vellykket arbejdsfastholdelse gennem graviditeten
  • Henvise gravide medarbejdere til at kontakte til Aarhus Jordemoderpraksis. Se hvordan på intranettet

På intranettet finder du som leder gode råd til gravide, der har graviditetsgener. De gode råd er udarbejdet af vores kontaktjordemoder ved Aarhus Jordemoderpraksis.

Gravide i nattevagt
Et tilbud til gravide, der har nattevagter, bliver diskuteret på direktionsmøde 11. juni 2019. På baggrund af drøftelserne på direktionsmødet bliver der lavet en indstilling til chefteamet i slutningen af juni.

Har du spørgsmål?
Kontakt Anette Østergaard, konsulent i arbejdsmiljø og sygefravær på 51 57 62 91 eller mail anoe@aarhus.dk