Opdateret vejledning om SOSU-elevers mødetid i praktik

Vejledningen om, hvordan SOSU-elevers mødetid tilrettelægges, er opdateret. Vejledningen beskriver planlægningen af elevers arbejdstid og arbejdsværdi. Det grundlæggende princip er, at eleverne er under uddannelse og i læringsforløb, og at elevers opgaver altid skal have et uddannelses- og læringsmæssigt sigte. Elever skal opnå kompetencer til at kunne varetage arbejdet som færdiguddannet og i Sundhed og Omsorg vil vi uddanne SOSU-elever, så de bliver så dygtige, de kan. Som leder skal du i samarbejde med praktikvejleder og uddannelseskonsulent sikre, at vejledningen efterleves.

Du finder vejledningen på AarhusIntra

Har du spørgsmål?
Kontakt uddannelseskonsulenten i dit område eller afdelingsleder Helle Rasmussen på hras@aarhus.dk