Instruks for fald er blevet opdateret

Instruks for fald skal anvendes, når du får kendskab til, at en borger har været faldet. Alle fald skal registreres ved hjælp af Observationen Faldregistrering i Cura.

Når et fald sker i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, er der tale om en utilsigtet hændelse. Det vil sige hændelser, der ikke skyldes borgerens sygdom, og som giver skade eller kunne have gjort skade.

Fald, der er en utilsigtet hændelse og har alvorlighedsgraden ingen eller mild skade, skal udelukkende registreres ved hjælp af Faldregistrering. Fald med alvorlighedsgraden moderat, alvorlig eller dødelig skal indrapporteres via stps.dk.

Der har været tvivl om, hvorledes der dokumenteres, når der efter et fald har været en (tvær-) faglig vurdering af, hvad der skal ske for at forebygge et nyt fald. En faldepisode kan betragtes som et muligt funktionstab og derfor følges som udgangspunkt Forløbsmodellens systematik og arbejdsgange for ændringer i funktionsevne. Der dokumenteres som udgangspunkt ikke en samlet faldudredning, men de fund, der er, skal dokumenteres under relevante overskrifter i Helhedsvurderingen og med justering af ydelser, Besøgsplan mm.

Er der allerede i gang sat relevante faldforebyggende tiltag, og kan der ikke gøres yderligere, kan det være relevant at bruge observationen ”Samtaler med borger – varigt forløb (ad hoc samtale)” som dokumentation for, at der er foregået en (tvær-)faglig vurdering. Dette vil særligt gælde for borgere i varige forløb.

Har du spørgsmål?
Kontakt Britt Laursen på labri@aarhus.dk eller Lone Nielsen på lni@aarhus.dk