Flere kan bestille adgang til Cura for vikarer

Nyheden er blevet opdateret 13. juni 2019

Der er godt nyt til medarbejdere og vikarer, som skal arbejde i sommerferien. Fordi den 20. juni bliver det nemmere at bestille vikaradgang til Cura. Det betyder at man ikke længere skal anmode om vikaradgang gennem Exchange-serviceportal. Vikaradgangen kan bestilles på msovikar.aarhuskommune.dk og virker på alle devices, som er udleveret af Aarhus Kommune. Den nye løsning er god for både borgersikkerhed, brugervenlighed og planlægning.

Det er ikke længere nødvendigt at bestemte medarbejdere skal være på arbejde, for at vikarer kan få adgang til Cura når de møder på en vagt. Med den nye løsning kan alle medarbejdere bestille vikaradgang, når deres leder har oprettet dem hos Cura Support. Det bliver registreret hvilke medarbejdere, der har oprettet rettigheder i Cura til en vikar.

Uanset hvor mange vagter en vikar har, får han/hun tildelt ti dages adgang til Cura, med den gamle løsning i Exchange-serviceportal. I de ti dage, har vikaren ikke mulighed for at tilgå borgerjournaler i andre områder. Med den nye løsning er det muligt kun at give vikaradgang til Cura på de dage, hvor vikaren er på vagtplanen. Det er både godt for borgersikkerheden, fordi vikarer kun har adgang til journalsystemet, når der er et formål, og det øger vikarens fleksibilitet til at arbejde i forskellige områder.

Den nye løsning gør det også lettere at planlægge vikarers vagter, fordi en medarbejder kan forudbestille vikaradgang til for eksempel weekender og ferier, uden selv at være på arbejde. Er der oplyst et telefonnummer på vikaren, vil han/hun modtage en sms med sit az-ident før vagten begynder. Vikarens az-ident bliver altid sendt på e-mail til den medarbejder, som har oprettet vikaradgangen. Når dagen slutter, forsvinder vikarens rettigheder i Cura.

Når der bliver oprettet vikaradgang i det nye system, vil sosu-assistenter og sygeplejerskers autorisationsID automatisk blive tastet ind i Cura. Hvis vikaren, mod forventning, ikke har en gyldig autorisation, vil medarbejderen, som har oprettet vikaradgangen, modtage en mail om dette. Hvis vikarens telefonnummer blev oplyst da vikaradgangen blev oprettet, vil han/hun også modtage en sms med besked om, at autorisationsID’et ikke er fundet.

Funktionen hvor autorisationsID’et automatisk bliver tastet ind i Cura, betyder ikke at vikaren får adgang til borgeres FMK. Det er fortsat kun medarbejdere, der har rettigheder til at bestille og håndtere ændringer i FMK.

Sådan opretter du vikaradgang
Gå ind på msovikar.aarhuskommune.dk. Hvis du bliver bedt om at logge ind, så vælg Active Directory og log ind med dit az-ident.

For at oprette vikaradgang skal du taster vikarens cpr. nummer som az-identen bliver knyttet til.

Skal vikaren arbejde flere dage med sammenhængende vagter, taster du datoen for første og sidste arbejdsdag. Vikaren får adgang til Cura i jeres område, indtil den sidste arbejdsdag er slut.

Skal vikaren arbejde på forskellige dage, der er forskudte, opretter du adgang til Cura for hver enkel dag. For hver enkel dag, hvor vikaren har vagt, taster du samme dato i feltet for første og sidste arbejdsdag (som vist i filmen). Det tillader andre områder at oprette vikaradgang på de dage, hvor vikaren ikke har vagter i jeres område. Det øger også borgersikkerheden, fordi vikaren kun kan tilgå borgerjournaler når de har en vagt.

Hvis du oplyser vikarens telefonnummer, vil han/hun modtage en sms med sit az-ident før vagten begynder. Du modtager også en mail med vikarens az-ident.

Vikaren kan ændre sin adgangskode med sit nem-id.

Se den korte video

Har du spørgsmål?
Kontakt Joanna Lykke Møller, kommunikationsmedarbejder i Digitalisering, på jolym@aarhus.dk eller telefon 41 89 09 59.