Vi skyller (stadig) borgernes ører

Der har i organisationen været en del tvivl om, hvordan øreskylning foretages i MSO.  I MSO er det vedtaget, at VAR Healthcare procedurer på det sygeplejefaglige område. Disse er således retningsgivende for medarbejderne.
På mødet i Sundhedsfaglig Styregruppe i april 2019 besluttede gruppen at fastholde, at vi i MSO foretager øreskylning på baggrund af lægeordination i MSO.

Du skal som leder sikre dig, at dit personale kender proceduren for øreskylning, som findes i VAR – læs proceduren her.

Kirstine Markvorsen udtaler: ”Øreskylning er en vigtig kommunal opgave, og vi tilbyder borgerne dette på baggrund af lægeordination

Praksisnær oplæring tilrettelægges lokalt. Sygeplejersker kan rette spørgsmål til lægen, hvis der er usikkerhed omkring ordinationen.

Har du spørgsmål?
Kontakt Ditte Jensen fra Kvalitet og Borgersikkerhed på jdi@aarhus.dk