Oplæg om fysisk aktivitet og træning for mennesker med demens

– et tilbud til alle medarbejdere på dagcentre, plejehjem og sundhedsenheder

Vi holder oplæg for alle interesserede medarbejdere på dagcentre, plejehjem  og sundhedsenheder i Sundhed og Omsorg. Tilmeld dig, hvis du vil vide mere om, hvorfor det er så vigtigt at træne, når man har en demenssygdom, hvad en træning bør indeholde, og hvordan du rent praktisk kan tilrettelægge en træning. 

Vi holder i alt otte oplæg af 2,5 timers varighed fra kl. 12.30-15.00. Ét i hvert område, og ét for de tværgående enheder. Alle faggrupper er velkomne.

Tilmelding
Du tilmelder dig via Kursusportalen (Plan2Learn) Kurset hedder: Inspirationsoplæg til fysisk aktivitet og træning for mennesker med demens. Du kan kun tilmelde dig oplæg i det område, du er ansat i. Læs mere om oplægget på Kursusportalen.

Følgende datoer afholdes oplæg fra kl. 12.30-15.00:

  • 24. september for tværgående enheder, Vikærgården
  • 25. september for ansatte i Område Christiansbjerg, Vikærgården
  • 3. oktober for ansatte i Område Syd på Tranbjerg Lokalcenter
  • 7. oktober for ansatte i Område Vest på Lokalcenter Sabro
  • 8. oktober for ansatte i Område Marselisborg på Lokalcenter Marselis
  • 9. oktober for ansatte i Område Midt på Lokalcenter Møllestien
  • 21. oktober for ansatte i Viby/Højbjerg på Lokalcenter Skåde
  • 22. oktober for ansatte i Område Nord på Lokalcenter Bjørnshøj

Der bliver serveret kaffe, te og frugt. Tilmelding via Kursusportalen efter først til mølle-princippet. 

Har du spørgsmål?
Kontakt projektleder Carina Panhardt Olesen på cpo@aarhus.dk eller telefon 41 84 86 28.