Har du en medarbejder med ledertalent?

I Sundhed og Omsorg vil gerne skabe gode muligheder for, at medarbejdere, som har både lyst til og potentiale for at blive ledere, kan udvikle sig mod deres første lederjob. Er du eller dine medarbejdere nysgerrige…?

Så kan du høre før-ledere fortælle om, hvad de fik ud af at deltage i to af de uddannelsesforløb, vi har i Aarhus Kommune:

Læs mere om før-lederuddannelserne, herunder ”Det fælles ledertraineeforløb” på AarhusIntra

Få en vejledningstime
Er du medarbejder – og har du både lyst til og potentiale for ledelse, men ved du ikke, hvilket uddannelsestilbud, der er det rigtige for dig?
Så kontakt HR og få en vejledningstime. Vi kan drøfte de tre uddannelsesmuligheder, dine næste skridt, din rolle og dit ansvar.

Som leder skal du:

  • Opfordre medarbejdere med lederlyst- og potentiale til at læse mere om ledertrainee-forløbet og de andre før-lederuddannelser på AarhusIntra
  • Drøfte med din direktion, hvad den lokale arbejdsgang er, hvis du har spottet en medarbejder med ledelseslyst og -potentiale (udvælgelse, finansiering og så videre)
  • Være opmærksom på tilmeldingsfrister i Kursusportalen: ”Det fælles lederafklaringsforløb”: Senest 14. august. ”Det fælles lederaspirantforløb”: Ledige pladser i foråret 2020. ”Det fælles ledertraineeforløb”: Senest 11. oktober.

Har du spørgsmål?
Kontakt Rikke Steen Andersen fra HR på telefon 41 85 96 32 eller rista@aarhus.dk