Opdateret introprogram

Introprogrammet for nyansatte social- og sundhedsfaglige medarbejdere med borgerkontakt har været i høring i alle udvalg for kvalitet og læring – tak for kvalificeret input!

Efter høringen er enkelte læringsmoduler blevet fjernet, nye læringsmoduler er kommet til, og små justeringer er indskrevet. De nye læringsmoduler vedrører blandt andet arbejdsmiljø, LOOP, styrket borgerdialog, sårbehandling og kontinens.

Som leder skal du:

  • Bruge det nye introprogram, når nye social- og sundhedsfaglige medarbejdere med borgerkontakt skal klædes på til jobbet.

Har du spørgsmål?
Kontakt Vibeke Jørgensen, udviklingskonsulent, på jovi@aarhus.dk eller 41 85 96 31