Kurser i at læse og skrive dansk

Sundhed og Omsorg tilbyder i samarbejde med SOSU Østjylland at opkvalificere medarbejdere i Sundhed og Omsorg, som kan have behov for at styrke deres læseforståelse, skrivning, kommunikation og dokumentation.
Der tilbydes forberedende voksenundervisning (FVU) i dansk, som har fokus på læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Desuden tilbydes ordblindeundervisning (OBU), som er målrettet voksne, der har behov for hjælp og støtte til at kunne læse, stave og skrive.

Tekster og opgaver handler ofte om de arbejdsopgaver, man har som ansat i Sundhed og Omsorg, hvorfor det er en god mulighed for at udvikle sine personlige kompetencer.
Før en medarbejder kan komme på kursus, skal medarbejderen tage test, der afklarer den enkeltes danskkompetencer. Testen er elektronisk og tager en time. Medarbejderen får en personlig tilbagemelding på testen, og resultatet af testen er fortrolig. Testen er gratis.

Undervisningen ligger i arbejdstiden, så der kan ansøges om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Det svarer til højeste dagpengesats og udbetales til arbejdspladsen, hvis medarbejderen får fuld løn under kurset. Danskundervisningen er planlagt med 8 undervisningsgange fordelt på en dag om ugen. Undervisning for ordblinde er planlagt med 15 undervisningsgange fordel på en halv dag om ugen.

Læs mere om tilbuddet på AarhusIntra

Dokumenter
Til ledere: Ofte stillede spørgsmål
Flyer om Spot på dansk
Flyer til medarbejdere

Har du spørgsmål?
Kontakt Jacob Kiilerich-Laursen fra HR på telefon 41 86 09 09 eller mail jackl@aarhus.dk. 

Har du spørgsmål til test eller kursus, kan du hos  SOSU Østjylland kontakte Elisabeth Rose Kobberøe på telefon 87 41 26 10 eller mail erk@sosuoj.dk. Du kan også kontakte Charlotte Mendes chm@sosuoj.dk.