Ledetråde lever og leder videre

Det er med stor glæde, at vi præsenterer jer for de nye ledetråde. De har nu eksisteret i mere end 10 år. De er blevet ændret undervejs, i takt med at verden og virkeligheden har ændret sig.

Vores opgave er at sikre borgerne et bedre liv. Det tror vi på lykkes gennem frihed, lighed og kærlighed. Frihed til at kunne klare sig selv mest muligt. Lighed i de muligheder og rettigheder, som ligger i vores velfærdssamfund. Kærlighed til sin familie, sine pårørende og også til sine medborgere. Ledetrådene er vores strategi. De viser, hvad vi vil opnå, og hvordan vi vil gøre det.

Alle medarbejdere modtager følgebrev og ledetråde, og chefteamet forventer derfor, at alle ledere læser følgebrev og kender ændringerne af ledetrådene. Opgave og rollefordeling fremgår af plan for udbredelse af ledetrådene.

Det nye i ledetrådene
Grunden til, at vi har justeret på ledetrådene i denne omgang, er fordi at:

1) Vi vil møde borgerne endnu mere i øjenhøjde. Være mere nysgerrige på, hvad der er vigtig(s)t
2) Vi vil være bedre til at kommunikere, så borgerne kan forstå os
3) Vi vil have mere fokus på adfærd og relationer, også i forhold til lokalsamfundet
4) ”Besjæling” handler ikke kun om hjemliggørelse. Det handler om, at borgeren, i alle relationer de møder os i, oplever at blive set som et menneske
5) Vi skal blive bedre til at anerkende hinandens engagement og til at tale vores arbejde og fag op
6) Vi skal blive bedre til at lykkes med de forandringer, vi igangsætter
7) Vi skal blive bedre til at basere vores beslutninger på viden
8) En påmindelse om, at det ikke kun er ledere, der gør ledelse

Ikke nyt – og stadig vigtigt
Vi skal fortsat blive bedre til at a) arbejde rehabiliterende, b) inddrage famile og netværk, c) anvende og udbrede velfærdsteknologi, d) arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse og e) lade de frivillige spille en aktiv rolle. Men det allervigtigste er, at vores arbejde fortsat skal rette sig mod, hvad der skaber værdi i den enkelte borgers liv.

Grafisk forskel på ny og gammel version
Vi har tilføjet et lille ♥ på det grå kort (forsidekortet) i den seneste version.

Vi glæder os meget til at komme rundt i områderne og snakke med jer om ledetrådene. Møderne bliver afsluttet lige op til ledertræffet 24. oktober, hvor vi fejrer ledetrådenes 10-års jubilæum.

Kærlig hilsen
Chefteamet

Ledetrådene er sendt ud til alle direktioner til distribution i området.
Læs resten af følgebrevet der er sendt ud sammen med ledetrådene
Se plan for udbredelse af ledetrådene
Brug denne Powerpoint når du skal præsentere de nye ledetråde for medarbejdere og ledere
Find mere materiale om ledetrådene på AarhusIntra