Måling af social kapital 2019

Hvert efterår bliver der gennemført en trivselsmåling eller en måling af social kapital blandt medarbejderne i Aarhus Kommune. I år skal vi besvare en social kapital-måling i uge 43-44. Alle månedslønnede medarbejdere, som har været ansat siden 1. september, modtager et link til spørgeskemaet 21. oktober. Svarfrist 3. november.

Læs mere om medarbejdermålinger i Sundhed og Omsorg og find spørgeskemaet her

Som leder kan du allerede nu:

  • Sørge for at der bliver afsat tid i medarbejdernes vagtplan til udfyldelse af skemaet i den pågældende periode, cirka 20 minutter.
  • Invitere AMR og/eller TR til et møde, hvor I sammen laver en plan for, fx
    • Hvordan får I en høj svarprocent?
    • Hvornår orienterer I teamet om målingen kommer?
    • Er der behov for at følge op på den nuværende trivselshandleplan?

Få inspiration til forberedelse af medarbejdermålingen

Forvent, at medarbejdervalideringen foregår i uge 40, hvor du får tilsendt en liste over dine medarbejdere, som du skal kontrollere og bekræfte.