Spørgeskemaundersøgelser i efteråret

I de kommende måneder gennemfører vi fem undersøgelser blandt borgere og medarbejdere i Sundhed og Omsorg.

Som altid gennemføres de 3 velkendte brugertilfredshedsmålinger i plejehjem, hjemmepleje og blandt pårørende. Derudover afvikles i år en Social Kapital måling blandt medarbejderne på tværs af Aarhus Kommune, samt den sidste opfølgende ledelsesudviklingsundersøgelse omkring Strategi og Datainformeret ledelse i samarbejde med Aarhus Universitet. Se et overblik nedenfor.

Brugertilfredshedsmålinger i uge 38-43
I løbet af august gennemføres en bred inddragelse af organisationen i forhold til årets spørgeramme. Alle tre undersøgelser gennemføres i ugerne 38-43. Lokale rapporter samt offentliggørelse følger i uge 45-46.

Trivselsmåling i uge 43-45
I år gennemføres en Social Kapital måling i hele Aarhus Kommune samtidig. Spørgerammen er derfor kvalificeret igennem FMU og HMU. Målingen gennemføres i uge 43-44.

Undersøgelse af Strategi og Datainformeret ledelse i MSO i uge 37-40
Aarhus Universitet gennemfører den sidste og opfølgende ledelesesudviklingsundersøgelse i MSO. I uge 37 modtager ledere og medarbejdere et spørgeskema, og formålet er at følge effekten af det seneste års arbejde med Strategi og Datainformeret ledelse i MSO. Ledere og chefer vil inden for kort tid modtage yderligere information direkte ifht. de enkelte undersøgelser.

Har I spørgsmål eller andet input, så kontakt:
Thomas Kaalby Povlsen fra Kommunikation & Analyse på thkapo@aarhus.dk