Infomøde: Tidlig indsats ved sygefravær

Hvis du har en sygmeldt medarbejder, hvor sygefraværet risikerer at blive længerevarende, kan Jobcenter Aarhus rådgive både leder og medarbejder om medarbejderens mulighederne for at vende tilbage til arbejdet.

Som leder kan du:

  • Tilmelde dig Jobcenter Aarhus’ infomøde torsdag 12. september kl. 13-15. Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og HR-medarbejdere er også velkomne. Tilmelding via Kursusportalen.

Læs mere på AarhusIntra