Områder: Få besøg af Cura Support

Fra uge 36 og indtil jul har Cura-brugere mulighed for at få support i området. Områderne skal selv koordinere det med Cura Support.

Som leder skal du:

  • Orientere dine medarbejdere om, at de har mulighed for at få support i området og afsætte tid til medarbejdere på de dage, hvor Cura Support er i området.

Læs mere