Borgere skal føle sig mødt, set, hørt og forstået

Chefteamet vil øge borgeres oplevelse af at føle sig mødt som menneske, set, hørt og forstået, når de er i kontakt med Sundhed og Omsorg. Vi vil ruste ledere og medarbejdere til at håndtere hverdagsbeklagelser og konflikter i mødet med borgerne.

Derfor har vi besluttet, at ledere og medarbejdere skal uddannes mere systematisk i Styrket Borgerkontakt. Fra 2020 bliver Styrket Borgerkontakt også en del af introprogrammet for nye ledere og medarbejdere.

Direktioner, ledere, borgerkonsulenter og medarbejdere i blandt andet Sundhed og Omsorgslinjen får tilbudt undervisning i Styrket Borgerkontakt i efteråret 2019. Tilmelding sker i Kursusportalen, søg på Styrket Borgerkontakt. Primo 2020 får udvalgte grupper af medarbejdere undervisningen i områderne.

Vi introducerede Styrket Borgerkontakt i 2016 på baggrund af gode erfaringer i Sundhed og Omsorg og en beslutning i byrådet.