Instruks for borgersikker sygepleje er blevet opdateret

Instruks for Borgersikker Sygepleje er blevet opdateret og er godkendt i den Sundhedsfaglige styregruppe (juni 2019). En proces i hvor omkring 70 medarbejdere og ledere fra praksis har været inddraget. Det har medført mindre justeringer i det faglige indhold, og en større gennemskrivning ift. læsevenlighed og layout.

Se den opdaterede instruks

Eksempler på justeringer er, at

  • SOSU-assistenter må oplære SSH, ufaglærte og elever i borgerspecifikke kompetencer
  • Lederens ansvar er præciseret og tilført i skema for faggruppers kompetencer og ansvar
  • Vejledninger til SSH og SSA-elever er blevet en del af instruksen

Se en samlet oversigt over justeringerne i instruksen

Som leder er du ansvarlig for at sætte dig ind i, formidle og implementere den opdaterede instruks hos dine medarbejdere. 

Støttemateriale til dig som leder:

 Opdaterede afklarings- og kompetenceskemaer kan fortsat anvendes. Den gamle instruks skal dog smides ud og erstattes af den nye. I løbet af den næste måned tilbydes specifikke sæt af instruksen tilpasset faggrupper/afløsere. 

Du kan finde instruksen og en nyoprettet FAQ med ”ofte stillede spørgsmål” på AarhusIntra eller via Loop.

Det øvrige materiale er også tilgængeligt sammen med instruksen på AarhusIntra

Har du spørgsmål?
Hvis du som leder har spørgsmål til Instruksen, er du velkommen til at sende en mail til Kvalitet og Borgersikkerhed på kvalitetogborgersikkerhed@mso.aarhus.dk