Stabil drift på ny løsning til at bestille adgang til Cura for vikarer

Som meldt på CuraNyt og IT-driftsstatus, har der været ustabil drift på den nye løsning til at bestille adgang til Cura for vikarer (msovikar.aarhuskommune.dk). Løsningen er stabil igen.

Som leder skal du:

Husk at abonnere på CuraNyt og IT-driftsstatus for at blive opdateret om arbejdsgange ved driftsforstyrrelser.