Guide til samarbejdsaftaler

I august 2018 godkendte chefteamet en ny model for, hvordan Sundhed Og Omsorg arbejder med samarbejdsaftaler med civilsamfundet, med fokus på:

  • Bedre organisering og opfølgning på samarbejdsaftaler, gennem etablering af en vidensgruppe og faste kontaktpersoner på hver aftale.
  • Fokusområder som pejlemærke for nye og udvikling af eksisterende aftaler.
  • En fordobling i antallet af tværgående aftaler.

Det sidste år har vidensgruppen arbejdet med at skabe overblik over de forskellige typer af samarbejdsaftaler og på at styrke koordinering og vidensdeling på tværs. Antallet af tværgående samarbejdsaftaler er i perioden steget fra 28 til 47 i august 2019, hvorfor vi er godt på vej mod målet om en fordobling af de tværgående formaliserede aftaler. Derudover er der ca. 130 lokale samarbejdsaftaler med foreninger, kirker, skoler og andre lokale aktører om faste aktiviteter på lokalcentre og plejehjem. Mens de tværgående samarbejdsaftaler er forankret i forvaltningen, er de lokale aftaler primært forankret hos frivilligkonsulenter og oplevelsesmedarbejdere. 

Som leder skal du:

  • Kende Guide for samarbejdsaftaler (link til AarhusIntra) og vide, at du kan kontakte vidensgruppen, hvis du eller dine medarbejdere har brug for sparring eller rådgivning ift. udformning af samarbejdsaftaler. 

Kontakt vidensgruppen

Peter Fritz Tofft, frivilligkonsulent:  tpf@aarhus.dk

Tina Cecilie Petersen, Sundhedsstrategi og Forebyggelse: ticp@aarhus.dk

Henriette Andersen, Udvikling: henan@aarhus.dk 

Læs mere på AarhusIntra