Nyt i Faktacentret

Spar tid i oprydningslisterne
Oprydningslisterne er blevet forbedret, så man nu kan vælge et hjemmeplejeteam eller et plejehjem – det gælder Obsliste til afregning og Cura-hjælpen. Dermed er det nemmere at finde frem til lige præcis de registreringer, du har i søgelyset. Du kan filtrere data på et specifikt hjemmeplejeteam/plejehjem, eller du kan vælge ud fra leverandøren på bevillingen i Cura. Begge dele er også med i CPR-listen, som du kan sortere alfabetisk. For at du kan trække lister ud, der rammer dit behov så præcist som muligt, kan du kombinere filtrene som du har lyst til og vælge enheder fra og til.

Andre nye data i Faktacentret
Genoptræningsplaner §140 (også kaldet GOP) kan nu også følges i Faktacenteret. Se antallet af Genoptræningsplaner på månedsniveau – eller år til dato. Hvis du har brug for at gå i dybden med tallene, så kan du gå videre og se konkrete detaljer om den enkelte genoptræningsplan på borgerniveau.

Har I mange fald i jeres område? Og hvad er kendetegnene ved de fald? Det kan du nu få svar på i Faktacenteret. Få et overblik over antallet af faldregistreringer for dit område og klik dig måske endda ned og få en masse detaljer om de enkelte fald ud fra registreringerne i Cura.

Hvor mange tryksår har I og har I mange tunge borgere med niveau 4-ydelser? Brug rapporten Antal indsatser seneste 12 måneder til at vælge en specifik ydelse eller en gruppe af ydelser, og se hvordan antallet af borgere med den ydelse har ændret sig de seneste 12 måneder for netop din enhed. Du kan også vælge at se CPR-listen på de borgere, der dags dato har en bevilling med ydelsen.

Har du spørgsmål?
Kontakt Karin Rosendal Sørensen fra Mål- og økonomistyring på faktacenter@mso.aarhus.dk eller 41 87 35 94