Kursus: Tryksårsforebyggende madrasser på indkøbsaftale

Hjælpemiddelcentret tilbyder undervisning inden for udvalgte hjælpemidler, som indgår i kommunens genudlånsordning.
Produktområderne vælges ud fra de ønsker og behov, som er opstået som følge af den ændrede opgavefordeling på hjælpemiddelområdet. Ligeledes er der taget udgangspunkt i ønsker fra kursister, der tidligere har deltaget i undervisning på Hjælpemiddelcentret samt direkte henvendelser medarbejdere i Sundhed og Omsorg.

Der tilbydes lige nu ½ dages undervisning om Tryksårsforebyggende madrasser på indkøbsaftale til medarbejdere, som har til opgave at vurdere, bevilge og indstille tryksårsforebyggende madrasser.

Tid og sted
Kurset afholdes d. 4. oktober kl. 8.30-11.30 og er allerede nu udbudt på Kursusportalen Undervisningen foregår i Undervisningscentret for Velfærdsteknologi, Sintrupvej 17-19, 8220 Brabrand.

Der vil snarest blive udbudt kurser omhandlende andre produkter som fx skylle/tørre toiletter, kørestole mm.