VAR: Nye film om nedre toilette

Filmene viser, hvordan plejepersonale kan overholde de hygiejniske retningslinjer, når borgere skal have hjælp til nedre toilette og kateterpleje. 

Som leder kan du:

  • Introducere filmene til nye medarbejdere og bruge dem til refleksion og sparring hos nuværende medarbejdere. 

Se film om nedre toilette hos mænd og kvinder i VAR