Tag godt imod samarbejdskonsulenter

En samarbejdskonsulent fra Sundhed og Omsorg og en fra Sociale Forhold og Beskæftigelse vil de næste to år arbejde for at skabe endnu bedre samarbejde mellem de to afdelinger. For eksempel når borgere får hjælp fra begge afdelinger – eller skal have det. 

Som leder kan du:

  • Kontakte samarbejdskonsulenterne Jane Salby og Elsebeth G. Hansen, hvis du har borgere, hvor et forbedret samarbejde mellem de to magistratsafdelinger kan øge kvaliteten for borgerne.

Læs mere på AarhusIntra